Sverige har en skyldighet till att hjälpa andra länder som är mindre lyckligt lottade än oss. Länder där människors lika rättigheter är icke existerande och svält är dagssituationen. Sverige måste stå upp för de länderna och ge dem möjligheten att utvecklas. Om vi är med och hjälper utsatta länder kommer vi också att tjäna på det i slutändan, då deras problem inte sprider sig till oss och våra grannar. 

 

Förutom de länder som är långt bort ifrån oss har länderna i vår närhet också problem. Med att USA isolerar sig från Europa och dess konflikter, måste EU och europeiska länder jobba tätare för att klara av kriser och skydda sig från de auktoritära makterna.

 

HBTQIA+ personers rättigheter

Som en eller det ledande landet i världen inom jämställdhet och aktivism inom HBTQIA+ personers rättigheter vill jag att Sverige ska fortsätta ha en stark röst på det internationella planet. Just nu har den frågan aldrig varit viktigare då konservativa länder som Polen och Ungern har gjort stora kliv mot att strama åt och förbjuda HBTQ-personers humanitära rättigheter. Jag stödjer därmed de åtgärder flera EU-länder föreslår om att ge höga böter, begränsa EU medlemskap och om tvunget utesluta de länderna i fråga från EU om de inte visar ånger eller förbättring. 

 

Jag stödjer Frankrikes militära samarbete (EI2) 

Frankrikes fortsatta försök om att skapa ett starkare europeisk försvar står jag starkt bakom. Likt våra grannländer Danmark, Finland och Tyskland har Sverige redan skrivit på avtalet om att varje land är villig att försvara varandra i krissituationer. European Intervention Initiative är en av de första logiska försöken till att skapa ett europeiskt försvarssamarbete som kan mäta sig med de andra stormakternas arméer.

Vapenexport till diktaturer är oetiskt 

Sverige är en av de ledande länderna i världen inom vapenexport och vapentillverkning. Att vi säljer vapen till diktaturer borde redan vara olagligt av moraliska skäl. Många av de vapen Sverige specialiserar sig inom är försäljning av sprängmedel, vilket i sig självt redan är ett etiskt problem. Av många olika grunder borde vapenexport från Sverige till diktaturer bli olagligt och upphöra så snabbt som möjligt.

Frihandel = fred och välstånd

Frihandel är en viktigt förutsättning för att resa länder ur fattigdom. Därför är frihandel mellan länder en av mina och Liberalernas viktigaste utrikespolitiska mål - vårt mål är att motverka handelshinder, tullar, exportsubventioner och lagrestriktioner.

Rysslands aggressionspolitik

Under 2000-talet har Rysslands utrikespolitik blivit mer och mer stötande mot europeiska länder, grannländer och Sverige. Med 2008 angrep mot Georgien och 2014 ockuperingen av Krimhalvön, samt ökningen i antalet cyberattacker mot de nordiska ländernas militära informationssystem visar på att Ryssland inte kommer att stoppa sin aggressionspolitik. Ryssland blir mer auktoritärt styrt varenda dag med Putin vid makten och det är dags för Sverige att fatta alvaret. 

 

För att Sverige ska vara säkert krävs samarbeten med NATO, European Intervention Initiative, EU, och Norden. Det är först då vi kan säga ifrån och markera mot Ryssland och dess handlingar. 
 

Israel-Palestina konflikten

Israel - mellanösterns enda demokrati, ett land som har adopterat västerländsk kultur och politik. Varför har Sverige inte varit något annat än negativa och kritisk mot Israel? 

 

Sveriges onyanserad politik mot Israel är något jag inte står bakom och jag vill att fler länder och däribland Sverige ska inse Israels rätt till att skydda sig från diktaturer och terror. Att stå på Israels sida i konflikten är att stå på sidan av demokrati, och stå emot islamistisk terror, antisemitism och diktatur. För att förbättra relationen till Israel och också förbättra Palestinas tillvaro föreslår jag att vi stoppar allt bistånd till Palestina som inte går effektivt till demokratisering, något vi idag inte gör då vi ger bidrag till Hamas.

Samtidigt förstår jag komplikationen med konflikten. Jag stöttar att Palestina kan bli en egen stat. Det jag inte stöttar är diktatur, extremism, använda civila som skydd och ovilja till att göra situationen bättre. Israel har försökt påtalat gånger att få slut på konflikten och är idag i praktiken Palestinas största bidragsgivare trotts deras konflikt. 

 

FN bör reformeras

Situationen med FN idag är att veto länderna har för mycket makt och motverkar framgång. För det andra sitter länder i råd som de inte borde vara kvalificeringsbara till att göra. För det tredje är FN präglat av korruption och anti-demokrati. Dock är FN ett viktigt forum för att länder ska kommunicera och hjälpa varandra, samt utveckla världen. För att problemen ska upphöra måste fler länder binda samman för att reformera FN. 

Konflikter som krigsförbrytelser, folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskliga rättigheter måste stoppas så snabbt som möjligt.

 

Under tiden FN är lamslaget är det viktigt att vi stödjer mellanstatliga organisationer som kan utfärda ändringar och förhinder mot t.ex folkmord. Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är ett alternativ till att åtala och döma brott mot mänskliga rättigheter. Jag vill därför stödja och förbättra deras roll inför framtida konflikter. 

 

Sveriges plikt att bidra till demokratisering 

Sverige har som plikt att hjälpa de länder och människor i nöd som inte har samma lyx av att leva i en fungerande rik demokrati. För att fler länder ska kunna ha en framtid med lika rättigheter, trygghet och demokrati måste Sveriges utrikes bistånd öka. Jag vill se att pengar ska gå specifikt till fredsbevarande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande ändamål, för att i slutändan ge de länderna mänskliga rättigheter och demokrati.  

 

Erkänn IS folkmordet

Folkmord som aldrig diskuteras är folkmorden i Mellanöstern, speciellt de på kristna. Folkslag som kurder, yezidier, syrianer, assyrier, kaldéer och armenier är förföljda och nästan utdöda folkgrupper i Mellanöstern som har blivit förintade av islamism . Jag vill att de ska få sina förtjänta erkännanden av de skyldiga, och säkerställa att de skyldiga kommer till ansvar för sina handlingar.

 

Flyktingkrisen

Att ta emot flyktingar är en viktig del av att vara en demokrati och medmänniska, men på det sättet Sverige har behandlat situationen är inte något annat än oansvarigt. För att vara kapabel till att ta emot flyktingar krävs inte bara ett mer ansvarsfullt beteende inrikes, men även utrikes. För att Sverige ska ta emot flyktingar måste även andra länder hjälpa till. Tills Europa och EU länderna har kommit fram till en verklig plan om hur man ska fördela problemet måste Sverige ta hand om de flyktingar som redan existerar i landet.