Trygghet är en fundamental rättighet varje människa har, det är en del av vår biologi att vi ska kunna känna oss säkra i vår egen miljö. Tyvärr är det allt för många platser i Sverige där många inte känner sig säkra. För många brott begås, brist på polis och man kan inte lita på att de kommer i tid när man verkligen behöver det. 

 

Mer polis, bättre lön

Antalet utbildade poliser i Sverige är alldeles för få, deras lön är nästan olagligt låg jämfört med utbildningens längd och de faror som de möter i jobbet. Den "enkla" lösningen till att öka antalet poliser i fält är att öka polisens lön och förflytta kontorsarbete till andra människor som kan göra det istället. Under tiden nya poliser utbildar sig är det viktigt att statligt stöd ges till kommuner för att anställa temporära ordningsvakter så att de kan öka säkerheten på de platser och tider som är mest stökigt. Målet är att fler poliser bevakar de mest utsatta områdena i kommunerna.

Jag står på den utsattas sida

Hur ska man känna sig säker i ett samhälle där rättssystemet inte står på den utsattas sida? Det är allt för många brott idag som blir avfärdade av den simpla anledningen att det svenska samhället ser brottslingen som den misbehandlade, att hen har blivit sviken av samhället och därmed var tvungen att ta brott till hands. I det moderna Sverige är brottslighet inte den 'sista utvägen', det är ett aktivt val. Jag vill att rättssystemet ska stå mer på brottsoffrets sida i konflikter, men ännu viktigare att samhället ska motarbeta återfall i brott, så att de individerna kan bidra till samhället. 

Gängkriminalitet ska upphöra

Det största problemet Svenska samhället har med brottslighet är gängkriminalitet. Jag vill se en ökad mängd pengar som går mot att mobilisera emot gängkriminalitet, samt använda militära resurser i fredstider för att stärka poliskåren. 

 

En effektivare socialtjänst

Problemet med kriminalitet är att barn blir antingen uppvuxna in i den kriminella sektorn eller tar fel beslut i sitt tidiga liv och dras in i kriminella sektorn. Det som är svårast för unga är att dra sig loss. Jag föreslår att socialtjänst och polis får rycka in och ta problemet i sina egna händer så tidigt som möjligt. 

Det är även viktigt att skolor och elever på skolor tar initiativ att själva anmäla unga till socialtjänsten som de anser behöver hjälp, så att samhället kan förebygga mot kriminalitet. 

 

Ung psykisk ohälsa

Den som lider av psykisk ohälsa känner sig inte trygg eller fri. Över 15% av unga lider av någon form av psykisk ohälsa, vilket inte bara sänker prestationer i skola och jobb, men även påverkar de runt omkring dem. För att ge unga den hjälp de behöver måste samhället och skolor vara mer uppmärksamma om ungas välmående, samt vara tillgängliga för att hjälpa. Allt för många tragedier har skett på grund av att samhället inte har presenterat professionell hjälp i tid. Jag föreslår även att ändra huvudman för elevers psykiska mående till regional nivå, så att det är lättare och bekvämare för unga att hitta hjälp själva. Däremot är det fortfarande viktigt att skolledning har nära samarbete med socialtjänst, kuratorer och psykologer