Kunskap, utbildning och demokrati går hand i hand. Det är grundstenen för fred, fri vilja, bra ekonomi och låg kriminalitet. Därmed är det även en av mina viktigaste samhällsfrågor, att få alla svenskar väl allmänbildade och ge varje svensk chans för att bli högre utbildad. Sverige har framtiden som en av de ledande akademiskt utbildade länderna i världen och jag vill ha ett Sverige där alla medborgare ska ha möjligheten att bli vad de vill om de verkligen vill det, oavsett omständigheter. 

 

Höjd skolplikt

För att alla ska ha chansen att bli vad de vill måste det vara skolplikt tills man är 18. I dagens samhälle är det i praktiken obligatoriskt att ha en studentexam, dock är det många elever som inte tar initiativ eller har en familj som stöttar dem i att utbilda sig. De elever faller också ofta offer för alkoholism, arbetslöshet och psykisk ohälsa. Om skolplikten blir höjd till 18 år kommer också antalet elever som faller ut ur samhället minska. 

 

Tionde klass

Jag vill även se en “tionde-klass” implementeras i skolsystemet för de elever som inte har mognat till sig än, där de lär sig att ta eget ansvar och har friheten att läsa upp sig på de ämnen som de inte klarade av eller känner de behöver plugga mer på inför gymnasiet. 

En tionde klass gör det också lättare från ett socialt perspektiv för de elever som är tvungna att gå om 9:an. Ofta är det svårt för elever i det sociala om de är tvungna gå om på grund av att de blir ihågkomna av andra elever, vilket inte bara sänker deras självförtroende men även ökar risken för mobbning, utstötning och psykisk ohälsa.

Nordiskt skolsamarbete

Många i norden har dubbla ursprung, man kan vara halvdansk-halvsvensk eller halvfinsk-halvsvensk m.m. Ibland sker det att en familj vill att deras barn ska gå i en dansk skola, men bor i Sverige. Jag tycker det är självklart att familjer ska ha rätten att bestämma vilket nordiskt land de vill att deras barn ska gå skola i. De nordiska länderna har några av de bästa skolsystemen i världen och det finns ingen anledning för Sverige att förhindra barn att gå i andra nordiska länders skola. Skolsamarbetet har inte bara som funktion av att de nordiska länder ska samarbeta och integreras bättre, men även för att få bättre allmän utbildning i Sverige och ett högre kulturutbyte mellan länderna.  

Bättre studiestöd och stöd för funktionsnedsättning

Fler elever i dagens skolor får inte den hjälp de behöver för att lyckas, ofta är det på grund av att de inte får sporrarna i sig för att fatta allvaret eller uppmuntringen att arbeta överhuvudtaget. Jag vill att fler lärare ska aktivt försöka ge hjälp till de elever som faller efter mest och ge de skolor med mest svårigheter den hjälp de behöver för att höja betygen.

 

Det är även speciellt de elever med funktionshinder och funktionsnedsättning som inte får den specialpedagogik eller assistenter som de verkligen behöver. Vilket inte ger dem samma möjligheter som andra i livet. Därmed vill jag se tidigare insatser av skolor och kommun för att hjälpa de elever med funktionsnedsättningar.
 

Fler skoltimmar

Jag vill utöka antalet skoltimmar i svenska och matematik, samt antalet timmar överlag för att minska mängden läxor elever behöver göra hemma. Tiden elever ska spendera på att göra läxor kan man istället lägga på att lära ut direkt i skolan, det är bättre pedagogiskt och elever presterar bättre. Samtidigt blir det tydligare för eleven att när man är i skolan så är det skola som gäller och när man är hemma så är man klar för dagen.

 

Sommarlovet är onödigt långt (grundskolan främst)

Svenska skolbarn har mellan 9-10 veckors sommarlov. Roligt tycker barnen, men jobbigt tycker föräldrarna. Ofta sker det att barnen ändå får gå 4 veckor på fritids då föräldrarna inte har lika långt lov där de kan se efter barnen. Samma antal veckor som barnen går på fritids kunde ha gått till effektivt lärande i skolan. Jag vill att sommarlovet ska sänkas till ~7 veckor. Ett kortare sommarlov minskar mängden repetitionstid i skolan efter lovet, det ger bättre möjligheter för de som tar längre tid på sig i lärandet och pengar som läggs på fritids kan istället gå till barns lärande istället.  

Högre lön, högre kvalitet - fler lärare

I dagens samhälle finns det inte tillräckligt många utbildade lärare. Lärarutbildningen och läraryrket har också låga krav, låg lön och ibland dåliga villkor. För att fler ska utbilda sig till något inom läraryrket måste lönen höjas, utbildningen måste få högre kvalité och bli mer attraktiv.  

 

Elevhälsa

Över 15% av unga lider av någon form av psykisk ohälsa, vilket inte bara sänker prestationer i skola och jobb, men även påverkar de runt omkring dem. För att ge unga den hjälp de behöver måste samhället och skolor vara mer uppmärksamma om ungas välmående, samt vara tillgängliga för att hjälpa. Allt för många tragedier har skett på grund av att samhället inte har presenterat professionell hjälp i tid. Jag föreslår även att ändra huvudman för elevers psykiska mående till regional nivå, så att det är lättare och bekvämare för unga att hitta hjälp själv. Däremot är det fortfarande viktigt att skolledning har nära samarbete med socialtjänst, kuratorer och psykologer