Människor som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. Psykisk ohälsa hamnar ofta i bakgrunden i debatten, trots att det är en av Sveriges största utmaningar. Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och det orsakar inte bara en dålig tillvaro för person i fråga, men det smittas av till de runtomkring

Friheten att vara frisk

”Politiker kan inte skapa lycka åt människor. Sin egen lycka skapar individen själv. Men vi kan undanröja lidande. Så länge det finns ofärd måste arbetet för det glömda Sverige fortsätta.” Det sa Liberalernas före detta partiledare Bengt Westerberg år 1989, och det stämmer bra ännu idag. Jag och politikerna kan inte göra dig frisk, men vi kan ge bättre möjligheter för människor att finna vägen från psykisk ohälsa till hälsa. 

Snabb och tidig vård

Psykisk ohälsa måste tas mer seriöst. Det ska vara lätt att få hjälp med sin psykiska hälsa. Människor ska få hjälp tidigt, och kunna vara trygga i att vården finns där också om behoven blir större. Varje vårdcentral ska kunna erbjuda psykiatrisk hjälp. En person med självmordstankar behöver akut hjälp, precis som en person med hjärtinfarkt. Vår syn på psykisk ohälsa måste förändras i grunden och likställas med övrig ohälsa.

 

Samtidigt måste tabun om att söka sig till hjälp bli mindre. Det svåra med att söka sig till kuratorer, läkare eller terapeuter är att börja. För många (inklusive mig själv) så vill man inte erkänna sig själv som sjuk eller svag, därför väljer många att inte söka hjälp överhuvudtaget. Detta tänkande är speciellt prevalent bland killar då de har oftare mentaliteten av att "vi ska kunna klara oss själva". 

Jag vill också att skolor ska ta större initiativ och visa var man kan gå om man känner sig dålig, även utanför skolområdet då många inte känner sig bekväma av att få hjälp i skolan. Skolans personal ska också försöka att nå ut till eleven med psykisk ohälsa på person nivå och ge alternativ för vad man kan göra för att må bättre. 

Ändra huvudman

Jag föreslår även att ändra huvudman för elevers psykiska mående till regional nivå, så att det är lättare och bekvämare för unga att hitta hjälp själva. Däremot är det fortfarande viktigt att skolledning har nära samarbete med socialtjänst, kuratorer och psykologer

Bättre vård för unga med psykisk ohälsa

Skolhälsovården, vårdcentraler och ungdomsmottagningar ska få större möjlighet att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Den som behöver ännu mer stöd ska inte behöva vänta. Köerna till den specialiserade barn-  och ungdomspsykiatrin måste kortas, ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar. Unga ska också ha rätten till att träffa samma kurator/läkare varje gång de söker hjälp, så att de känner sig mer bekväma och blir friskare snabbare.