Min 'signatur fråga' är idén av en nordisk union. En nordisk union skulle innebära ett närmre samarbete med de nordiska länderna, länder som har liknande historia, kultur och tänkande. Unionen vill även börja lösa de problem som de nordiska länderna stöter på med t.ex EU och NATO, samt göra det vardagliga livet för varje nordisk medborgare lite bättre.

Handel

Likt EU har den nordiska union syftet att öka handeln mellan de nordiska länderna. Jag vill att unionen ska främja nordisk handel, vilket skulle innebära mer närproducerat och bättre ekonomi för de nordiska länderna. Den nordiska unionen ska också ge samma och bättre villkor för företag att etablera sig och köpa av varandra på marknaden i förhållande till EU.

 

Ut med NATO, in med Norden

NATO har alltid varit prioritet 1 för att skydda sig från stormakten Ryssland och är än idag det enda garanterade sättet att skydda sig. En nordisk militärpakt skulle ge de nordiska länderna en annan möjlighet att skydda sig. Samtidigt finns det argumentet om att man säljer sin självständighet om man går med i NATO, vilket löser sig om man samarbetar med sina syskon-länder. 

 

Nordiskt fiske

En av problemen i EU som den nordiska unionen vill lösa är fiske restriktionerna. Hälften av de nordiska länderna (Island, Norge, Grönland och Färöarna) har en väldigt stor fiske industri, vilket har hindrat samtliga länder att delta i EU. Med bättre villkor kan de nordiska länderna exportera och fiska mer fisk.

 

Arbetssamarbete och lägre pendlingskostnader

För att utöka det nordiska samarbetet och öka jobbmöjligheterna vill jag förenkla det för nordiska medborgare att hitta jobb i andra nordiska länder. Vilket nordiskt land du kommer ifrån ska inte påverka vilket nordiskt land du vill jobba i, bara ditt engagemang och din kunskap.  

Jag vill även se sänkta pendlings kostnader mellan de nordiska länder, speciellt Öresunds området som är en av de viktigaste och mest trafikerade förbindelserna mellan 2 länder vi har i Sverige. 

Gemensam databas för personuppgifter

Personuppgifter är en känslig och viktigt sak då det bevisar och synliggör dina handlingar och identitet. Bland annat använder polisen dina personuppgifter för att lösa fall och banken använder dina personuppgifter för att validera din kapacitet till att ta ett lån eller inte. De länder Sverige har mest tillit och interaktioner med är våra nordiska grannländer, från att köpa hus, gå i skola till att lösa brott över våra gränser. Om vi hade en gemensam nordisk databas för personuppgifter skulle vi inte bara kunna använda det andra landets polisresurser för brottsfall, men det skulle också göra det lättare för dig att t.ex ta ett banklån i ett annat nordiskt land. 

Ett nordiskt medborgarskap

Jag har ett förslag om att skapa ett nordiskt medborgarskap. Medborgarskapet har som mål att öka integrationen mellan våra länder - skapa en ny framtidsbild för hur Sverige kan bli, ge dem med dubbla nordiska nationaliteter en chans att känna sig hemma, och ge de andra nordiska länder tillgång till dina personuppgifter. 

Friheten att välja nordisk skola

Sverige har ett världsklass skol- och utbildningssystem. Likt oss har våra nordiska grannar gett lika bra skolresultat som oss och i många fall bättre. Varför tillåter vi då inte svenska familjer att välja vilket nordiskt land de vill att deras barn ska gå skolan i. Ett ännu större frågetecken är varför det endast är grundskolan som man inte får ha sitt barn i skola i ett annat nordiskt land. Jag pratar inte om att barnen ska gå i skola i Syrien, USA eller till och med Tyskland, men i ett rikt akademiskt välfärdsland som Danmark, Finland eller Norge. 

Mitt förslag är att barn ska gå i skola i det nordiska land de vill. Det ökar integrationen mellan våra gränser, ökar framtidsmöjligheter då eleven har tillgång till flera språk och livserfarenheter och det skapar en konkurrens mellan våra länder om att skapa det perfekta skolsystemet.

Nordiska länders självständighet

En nordisk union har också funktionen av att ge länderna Grönland, Färöarna och Åland potentiell möjlighet att lösriva sig från sitt medlemsland om de så önskar. Även  Sápmi kan ges större möjligheter att enas under ett område utan gränser genom att de nordiska länderna enas till en union eller konfederation.