Frihandel och unioner som EU har gjort så att Sverige har blivit mindre beroende av vårt egna jordbruk, fiske och skogsbruk. Det är självklart positivt och jag önskar inget annat än att länder samarbetar, men det är också viktigt att Sverige har en backupplan i så fall det sker eventuella kriser, krig eller handels komplikationer. 

Det Svenska jordbruket måste utvecklas även under fredstider, för att det ska ske måste lönsamheten av jordbruk öka. Många bönder lever inte med bra löner, har en av de sämre arbetsmiljöerna och har dyra arbets-utgifter som inte alltid kan planeras. 

 

Minska regelkrångel

Bönder har lika många om inte fler lagar och regler de måste följa jämfört med andra företag. Jobbet har blivit för komplicerat och många arbetsuppgifter har inget med själva jordbruket att göra. Jag vill att regelkrånglet minskar så att bönderna kan göra det de älskar.

 

Behåll den nuvarande dieselskatten

Traktorer och maskiner som används inom jordbruket är fortfarande inte kompatibla med elmotorer och är alldeles för dyra. Lantbruket drivs fortfarande på diesel och tills det finns ett bättre prisvärt alternativ måste dieselskatten hållas på nuvarande nivå för bönderna så att de kan driva ett lantbruk där “julklappspengarna” inte går till höjda diesel priser. Samtidigt om traktorer i framtiden drivs av el så tar det 10-tals år innan småbönder faktiskt har råd att köpa dem, då majoriteten av svenska bönder köper traktorer begagnat.

 

Samma spelregler för andra EU länder

Konkurrenskraften av svenskt jordbruk är inte lika kraftigt som andra EU-länders. Det beror delvis på att vi har starkare regler kring djurskötseln så att djuren har ett delvis värdigt liv. 

Jag vill att Sveriges bönder ska konkurrera med samma spelregler som andra länders, för att det ska ske måste EU trappa upp reglerna för alla medlemsländer kring djurskötseln. 

 

Värna om bönders äganderätt

Äganderätten är speciellt viktigt för bönderna. Idag hotas äganderätten, inte minst kring skogsbruken. Jag vill att enskilt ägande och brukande av skogen och jordbruken ska fortsätta.

 

Minska bruket av antibiotika

Antibiotikaresistenta bakterier skapas i boskap när vi tillsätter för mycket antibiotika i deras mat. Det leder i sin tur till att antibiotikabehandling av människor inte längre fungerar. För att vi människor inte ska få dödliga sjukdomar i framtiden måste den omfattande överanvändningen av antibiotika till boskap stoppas.

 

Lika livsvillkor, även på landsbygden

Det är allt för ofta att landsbygder inte får tillgång till såväl bredband som offentlig service på samma villkor som andra samhällsmedborgare. Som medborgare ska man också kunna lita på att polisen ingriper och utreder brott som begås, även på landsbygden.