Förflytta vårdansvaret från regional nivå till statlig regi. Det kommer att skapa en mer jämställd och  modern vård.

Införa en gemensam e-tjänst för alla regioner med tillgång till allas journaler

 

Bättre vårdsamarbete mellan de nordiska länderna och EU, så att du kan få en toppklass vård var du än befinner dig.

 

Jag vill ge kvinnor rätten till att bestämma om abort upp till den 20:e graviditetsveckan och vid särskilt tillstånd upp till 23 veckor efter påbörjad graviditet. 

 

Hemtjänstpersonal bör få heltidsanställning snarast

 

Implementera lag om äldreboendegaranti för de över 85

 

Fortsatt utvecklande av hemsjukvården, hemmonitorering och speciellt mobila sjukvårdsenheter

 

Implementera husläkare så att alla har en egen läkare och läkarkontakt

 

Återinföra fast läkarkontakt

 

Upprätthålla vårdgarantin inom primärvården, ingen ska få vänta mer än 24h innan vård eller 4 månader på avslutad vård 

 

Stimulanspengar till regioner som gör förbättringar inom vården. (Kortar vårdköer, hjälper kroniskt sjuka, anställa fler sjuksköterskor på heltid, m.m).

 

Undersköterskors och sjukköterskors jobb måste bli mer attraktivt. Höj deras lön, erfarenhet och utbildning ska löna sig och ge fler chanser för karriär. 

 

Jag vill att sjuksköterskor ska kunna få mer tid till patienterna genom mindre administration.

Vård & omsorg