Sverige ska vara en garant och stark röst för HBTQIA+ personers rättigheter på de internationella arenorna. 

Sverige bör följa andra EU länders önskemål om att ge högre böter samt begränsa medlemskap till de länder som inte följer de humanitära och mänskliga rättigheterna.

Sverige ska fortsätta stödja EI2, så att vi kan stå stadigt mot utländska anfall.

Sverige ska genast avsluta försäljning av vapen och sprängmedel till diktaturer. Vapenförsäljningen hämmar endast demokratin från att växa fram i de berörda diktaturerna. 

Frihandel är en viktig ingrediens för att ett land ska resa sig ur fattigdom. Därför ska Sverige fortsätta stödja länder till att ingå frihandelsavtal. 

 

Sverige måste genast ingå i fler försvarsallianser för att skydda sig mot det allt mer aggressiva Ryssland.

Sverige måste begära medlemskap i NATO och börja diskussion kring en möjlig nordisk försvarsallians.

Sverige bör ställa sig neutral eller på demokratins sida i Israel-Palestina konflikten. Det kan först ske när vi slutar ge bidrag till terrororganisationer som Hamas och minskar kritiken mot mellanösterns enda demokrati Israel. .

Sverige måste utföra sin plikt om att ge demokrati till andra länder. Därmed måste utrikes bistånden öka och gå till fredsbevarande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande ändamål.

Sverige bör söka upp länder i ändamål om att reformera FN.

Sverige ska fortsatt stödja ICC och främja andra mellanstatliga organisationer som kan sanktionera och åtala länder.

Flyktingkriser är ett globalt problem och bör skötas som sådant. EU måste fördela bördan av flyktingmottagning, så att flyktingarna kan mer effektivt integreras samt få det bättre.  

Utrikespolitik