Vi behöver fler poliser. För att det ska ske måste de få en lön som på riktigt motsvarar den arbetsbelastning och faror de möter i arbetet. 

Rättssystemet bör stå på den utsattas sida, inte i förmån för den skyldiga,

Öka stödet och mobilisering mot gängkriminaliteten, samt använda militära resurser i fredstid.

Skapa en effektivare socialtjänst, där myndigheten får ingripa tidigare.

Öka insatserna för elevernas välmående och psykiska hälsa, samt ändra huvudmannen för elevhälsan till regional nivå.

Trygghet