Skolplikten måste höjas till 18 år

 

Implementering av en tionde klass, så att de med för låga betyg för att komma in på gymnasium kan läsa upp sina betyg under ett extra år.

Ge skolbarn valmöjligheten att välja ett annat nordiskt land att gå skolan i

 

Ge större stöd till skolor vars betyg faller efter demografiskt, samt sätta krav på tidigare insatser av skolor att ge barn med funktionsnedsättning den hjälp de behöver.

 

Utöka antalet skoltimmar i svenska och matematik, samt skoltimmar överlag så att elever inte behöver lägga tid på läxor 

 

Korta ner sommarlovet till ~7 veckor så att elever inte halkar efter i skolan och föräldrar inte behöver begära extra ledighet

 

Att bli lärare måste bli mer attraktivt, både yrket, lönen och utbildningen. Först då får vi fler lärare

 

Öka insatserna för elevernas välmående och psykiska hälsa, samt ändra huvudmannen för elevhälsan till regional nivå.

Skola & utbildning