Ändra huvudman för elevers psykiska mående till regional nivå

Ungdomar ska ha rätten att gå till samma kurator/läkare varje gång de söker hjälp

Köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas så att den

berörde inte behöver vänta mer än 30 dagar.

Psykisk ohälsa