En nordisk union som kommer:

  • Ge bättre handelsvillkor för företag.

  • Skapa en nordisk försvarsallians.

  • Lösa och förbättra fiske restriktionerna och handeln för de nordiska länderna. 

  • Göra det lättare att jobba i och pendla till andra nordiska länder. Bland annat genom att minska pendel kostnaderna och förenkla skattereglerna.

  • Införa ett frivilligt nordiskt medborgarskap.

  • Skapa en gemensam databas för personuppgifter, så att t.ex polisen kan samarbeta bättre samt göra privata handlingar lättare (som banklån).

  • Ge skolbarn valmöjligheten att välja ett annat nordiskt land att gå skolan i.

  • Ge staterna Färöarna, Grönland och Åland möjlighet att bli självständiga.

  • Ge Sapmí större möjlighet att någon dag enas så att de nordiska länderna kan bygga en framtid där alla kulturer kan leva sida vid sida.

Nordiskt samarbete