Minska regelkrånglet för bönder.

Behålla den nuvarande dieselskatten för traktorer då jordbruket utvecklas långsammare gentemot resten av samhället.

Ge EU länder lika hårda regler kring djurskötsel som Sverige så att vår konkurrenskraft ökar.

 

Värna om bönders äganderätt.

Minska bruket av antibiotika så att vi inte utvecklar farliga sjukdomar i framtiden

Ge lika bra offentlig service på landsbygden som i övriga delar av landet 

Lantbruket