Jag stödjer en hållbar transaktion från fossildrivna till eldrivna personbilar.

Statligt stöd för svensk och europeisk kobolt och litium utvinning så att elbilar blir miljö-”positiva” samt ej bidrar till sämre arbetsmiljöer i utlandet.

 

Stöd till byggnationen av vindkraft, vattenkraft, och kärnkraft.

 

Minska administrationstiden av godkännandet av byggnation av kärnkraft då det kostar tid och pengar.

 

Klimatavdrag till tung- och basindustrier som minskar sina co2 utsläpp.

 

Förbättra förutsättningarna i utvecklingsländer så att barnafödseln minskar.

Hjälpa och investera i andra länder inom och utanför EU så att Sverige faktiskt gör en skillnad gentemot den globala uppvärmningen.

Begränsa miljöpåverkan av Östersjön.

Klimat och energi