Lika löner mellan kvinnor och män

 

Stärka familjens roll

 

Hederskultur har ingen plats i ett modernt samhälle

 

Förbättra förutsättningarna för att minska antisemitism och rasism i samhället

 

Jag vill ha ett samhälle som ställer sig på brottsoffrets sida och inte behandlar lagförbrytaren som offret. 

 

Skärpa lagen kring integritetskänslig infromationsspridning, olaga hot, sexuella brott och förtydliga förtalsbrott

Jämställdhet