Fler länder måste hjälpas åt att ta emot flyktingar.

Man måste visa på motprestation för att få bidrag. 

Skattelättnader för de som kommer från längre tids arbetslöshet eller sjukskrivning, så att fler väljer jobb över bidrag.

Ett utvecklat etableringsprogram med tydligare anvisningar för att utvecklas, få ett jobb och bli en samhällsmedborgare.

Koppla SFI med etableringsprogrammet, utbildning och jobb så att fler kommer ut på arbetsmarknaden.

 

Inför inträdesjobb så att personer utan gymnasieexamen har en chans att fylla ut sitt CV, få jobberfarenhet och inte bli bidragsberoende.

Medborgarskap - Ett bevis på att man är svensk, hemma i sitt land och inte flyr längre.

Hederskultur har ingen plats i ett modernt samhälle.

Föreningar som motverkar integrationen och jämställdhet skall inte få statlig stöd.

Begränsa EBO för att motverka uppkomsten och fortsatt sekularisering av parallellsamhällen. 

Migration & integration