Utveckla ett nordiskt militärt samarbete

 

Jag stöttar EI2

 

Vi bör gå med i NATO

 

Öka vår militära budget till 2% av vår BNP

 

Öka försvaret på Gotland och mot cyberattacker

Försvar & försvarspolitik