En bred skattereform som bland annat

inkluderar de följande punkter och satser:

Avskaffa bankskatten

Återställning av jobbskatteavdraget

 

Högre miljöskatter

Sänkt flyttskatt

Investeringssparkonton bör bli skattefria upp till 100 000 kronor så att alla i samhället har råd att spara för sin framtid och barn. 

Sverige bör söka medlemskap i ERM2 och i framtiden adoptera euron.

Sänk skatten för de som kommer från en längre tids arbetslöshet istället för att uppmuntra bidragsberoende. 

Sänkt skatt och avdrag för äldre som jobbar, så att de stannar kvar på arbetsmarknaden. 

Lägre bolagsskatt för småföretag proportionerligt till dess storlek.

Enklare skatteregler för de som jobbar och bor i olika nordiska länder.

Ny höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt.

Ekonomi & skatter