Det ska bli lättare att bli och vara företagare.

Reformera och förenkla:

Uppgift utlämningar, ägarskiften, personaloptioner, utöka sitt företag tvärs gränser, modernisering

Lägre bolagsskatt för småföretag

proportionerligt till dess storlek.

Modernisera LAS och ge småföretag fler undantag så att de kan anställa fler.

Det ska vara lätt att börja och fortsätta arbeta

Sänkt skatt för de som kommer från en längre

tids arbetslöshet istället för att uppmuntra bidragsberoende.

 

Inför fler “enkla jobb” som inträdesjobb så att människor kommer snabbare ut på arbetsmarknaden.

Göra det enklare att jobba i andra

nordiska länder.

Sänkt skatt för äldre så att de stannar kvar på arbetsmarknaden. 

Arbete & företagande