Höjd jobbskatteavdrag för äldre 

 

En reducerad pensionärsskatt

 

Fortsatt utvecklande av hemsjukvården, hemmonitorering och speciellt 

mobila sjukvårdsenheter

 

Implementera lag om äldreboendegaranti för de över 85

 

Hemtjänstpersonal bör få heltidsanställning snarast

Äldre