Global uppvärmning är det största och mest svårlösta problem mänskligheten någonsin har mött. Med vår avancerade teknologi har fler människor överlevt och reproducerat. I sin egenskap är det fantastiskt, men det har resulterat i högre mängd co2 utsläpp. Fler bilar skapas, mer kött äts och fabriker producerar mer. Det finns inte i nuläget en lösning som garanterar att klimatet ‘överlever’, men det är vår uppgift som i-land att försöka. 

 

El- och personbilar

Personbilar är en av de främsta producenterna av co2 i den egna vardagen. Det är därför kritiskt att vi slutar använda fossildrivna bilar, och bilar över lag. Jag vill därmed föreslå en fortsatt höjd co2-skatt.

 

Elbilar har gjort problemet lite mindre, varav de minskade co2 utsläppen. Problemet är att många elbilar innehåller litium och kobolt, vilket ofta utvinns i ohållbara miljöer och länder. För att elbilarna verkligen ska bli miljövänliga och inte bidra till dåliga arbetsmiljöer i utlandet vill jag också öka stödet för svensk och europeisk litium och kobolt utvinning.

 

Bevara Östersjön

Östersjön kan ses som Sveriges hav. Det är viktigt ekonomiskt som militärt på grund av dess läge och resurser. Det som är viktigt är att vi inte överfiskar, övergöder eller pumpar upp för mycket olja, varav det kan skada östersjöns bemärkt känsliga ekosystem. Det är också viktigt att vi samarbetar med de andra östersjöländerna så att alla kan hålla en bra standard, så att vi kan begränsa miljöpåverkan. 

 

En hållbar energiproduktion

Var vår energi kommer ifrån är väldigt viktigt för att minska co2 utsläppet. Jag vill att Sverige ska fokusera på specifikt 3 olika förnybara energikällor - vindkraft, vattenkraft, och kärnkraft. Kärnkraft är i teorin inte förnybar energi, men det släpper inte ut något co2, även producerar dem mest energi av alla energikällor i nuläget. Det finns dock en säkerhetsaspekt med kärnkraft, där vi potentiellt sätter många människor i fara om ett fel uppstår eller vid krig/terrorism, men med dagens säkerhetsåtgärder och välutbildade människor anser jag att det är en obefintlig risk för att motväga de positiva effekterna. 

Staten måste omedelbart höja takten av byggnationerna av kraftverken och minska administrationstiden av godkännandet för byggnationen, samt ge statliga stöd och subventioner så att vi kan sluta använda fossila bränslen. 

 

Dags att utveckla industrin

Industrin är en av de främsta ekonomiska sektorerna i Sverige, men också en av de främsta co2 producenterna. Industrin utvecklas, men mycket långsammare jämfört med andra delar av samhället. För att hjälpa till med utveckling stödjer jag införandet av ett klimatavdrag. Klimatavdraget ska hjälpa företag som investerar, utvecklar eller drastiskt försöker minska basindustrins utsläpp.

 

Global uppvärmning är inte bara ett nationellt problem

Sverige utgör en väldigt liten del av det globala co2 utsläppet. Även om vi reducerar vårt utsläpp till noll, kommer det inte göra en så stor skillnad. Det är först när hela världen samarbetar som vi kan ha en verklig chans att göra skillnad gentemot klimat problemet. De internationella arenorna Sverige kan göra en skillnad i är framförallt EU. Sverige är en av de rikaste och mest utvecklade länderna i världen, det är först när vi gör framgång som vi kan kräva att andra länder ska göra samma sak. Genom att hjälpa andra EU länder att utvecklas kan vi komma närmare ett stabilt och hållbart klimat.

 

Vi är för många

Det största och mest kontroversiella området med klimatfrågan är att vi måste bli färre människor. Det är inte något Liberalerna vill aktivt arbete för, men vi kan förebygga så att antalet graviditeter per kvinna i utvecklingsländer sänks, genom att utveckla deras infrastruktur och ge förutsättningarna för kvinnor att utbilda sig.