Alla i samhället ska ha lika villkor och rättigheter för att utforma deras liv. Oavsett kön, religion, politisk inriktning, etniskt ursprung, färg och nationalitet. Ändå om Sverige ligger i framkanten av världens länder gällande precis jämställdhet har vi mycket kvar att göra.

 

Lika löner mellan kvinnor och män

I Sverige är det förbjudit enligt lag att diskriminera någon och ge dem olika mängd lön beroende på vem dem är. Lönegapet mellan kvinnor och män beror bland annat på förutsättningar staten inte kan påverka. T.ex hur mycket varje människa jobbar, hur mycket man prioriterar familj, karriärval, antalet sjukdagar per år och hur stora risker man tar. Jag anser att staten inte ska tvinga fram ändringar eller ett beteende, det är något människor själva får bestämma och avgöra, samtidigt baseras jämställdheten på samhällets vilja att göra det jämställt. 

 

Det jag däremot står för är att människor tar initiativ, rörelser som #MeToo och personer som Greta Thunberg är initiativ förkroppsligad, vilket ändrar uppfattningar och val i samhället. Det är något jag starkt står för och vill se fortsätta i framtiden.

 

Staten kan dock ge förutsättningar för ett mer jämställt samhälle, t.ex hur mycket man tjänar som utbildad. Av de som utbildar sig idag motsvarar kvinnorna ca 60% av de nyutbildade.  Kvinnor tenderar i genomsnitt att välja akademiska yrken med lägre löner som sjuksköterska, förskolelärare och oftare yrken inom det offentliga. Om t.ex vårdyrken och offentligt anställda får fler chanser och riktlinjer för att bygga upp en karriär, så kommer lönegapet minska. 

Familjens val

Fria val och överenskommelser är något som håller samman och stärker familjer. Jag står för att familjer ska få bestämma så mycket de kan själva. Alla familjer har olika förutsättningar vilket påverkar hur beslut tars i just den familjen. Vem som ska jobba, ta hand om barn, hur mycket man jobbar är något som familjer bör få bestämma själva. 

 

Hedersförtryck 

Hedersförtryck är något som berör många i Sverige. Det rånar människors, speciellt kvinnors, rätt till frihet och lika rättigheter. Det måste bekämpas så effektivt som möjligt av socialtjänst så väl som polis och skola. Jag vill ha ett samhälle där kulturer, nationaliteter och traditioner kan leva sida vid sida, men hederskultur har ingen plats i ett modernt samhälle. 

 

Rasism och antisemitism

I många områden i Sverige är det rent sagt osäkert att bära en davidsstjärna runt halsen. Fördomar om judar och olika etniska grupper verkar fortfarande starkt i vårt samhälle vilket är oacceptabelt. Detta är ett problem som inte kan lösas över en natt, men genom att kommuner aktivt försöker få unga att möta människor med olika kulturella bakgrunder och normalisera skillnader, så blir det svårare att projektera fördomar då de människor man talar illa om är en del av ens vardag. 

 

Sexuellt våld och kränkningar

Allt för många människor blir utsatta för någon sorts sexuellt våld i sitt liv. Det samhället inte gör är att ställa sig på brottsoffrets sida och allt för många gånger får inte det utförda brottet ett rättmätigt straff. Lagen måste skärpas kring integritetskänslig informationsspridning, olaga hot, sexuella brott och förtydliga förtalsbrottet