Ryska cyberattacker, upprustning och aggressioner blir mer och mer vanligt i internationella handlingar. Kina har den största armén och ekonomin på jorden. USA trappar upp sin isolationspolitik och vänder ryggen mot europeiska händelser. Sverige står inför stora säkerhetsproblem med litet försvar - det är dags vi tar situationen på allvar.

 

Öka militärstyrkan

En militär är till för att skydda sitt land och avskräcka hot, men med en militär som endast består till drygt 1% av vår BNP misslyckas inte bara vår militär med att avskräcka hot, men även förmågan att utvecklas och hjälpa andra länder. Vi måste öka militärens budget till 2% av vår BNP snarast så att Sverige ska kunna skydda sig och andra. Jag vill även se en ökad insats i att utveckla säkerheten kring cyberattacker samt en upptrappning i Gotlands försvar.   

 

Medlemskap i NATO borde skett igår

Argumenten mot medlemskap i NATO ligger enbart i det faktum att Sverige aldrig har varit i ett världskrig och att vi “är neutrala". Den dagen vi såg på Danmark, Tyskland, England eller USA som vår kompis upphörde vår neutralitet. Sverige måste vakna upp från gårdagens politik och möta den bistra verkligheten att NATO är det enda sättet att på allvar säkra Sverige från hotet Ryssland. Jag vill att NATO:s medlemskaps krav ska vara mötta innan slutet av 2030. 

 

Nordiskt militärt samarbete

Med att USA drar sig ut ur europeisk säkerhet, anser jag att det är i höga intressen av att Sverige ska samarbeta mer med de nordiska länderna. Sverige är inte det enda landet utsatt för ökade ryska provokationer, men alla nordens länder är under Rysslands mikroskop, både i luft, havs och digital spionage. Jag vill att riksdagen uppmanar de nordiska länderna till att jobba mer tillsammans och planerar inför eventuella krissituationer, samt ingår försvarspakt om att hjälpa varandra i säkerhetsrisker.