En europeisk tågbiljett-app

De nordiska länderna har redan börjat smått med biljett appar som stödjer biljettköp i andra nordiska länder, jag vill att samma process ska ske inom EU. Ett framtida sätt att utöka den fria rörligheten mellan de europeiska länderna genom digitalisering och samarbete gör det inte bara smidigare för dig som svensk invånare att t.ex arbeta, studera och resa mellan de olika länderna, men det ger också förutsättningen för pendlare att ta tåget istället för bilen.

Ett grönt Europa - koldioxidskatt, återvinning och utveckling

För att vi ska nå en hållbar framtid för alla jordens människor måste alla länder bidra med utvecklingen av fossilfri el och hållbar förbrukning och tillverkning. Förutsättningarna ser olika ut från land till land och det gäller att alla ser ansvaret i att hjälpa andra länder utvecklas. Vi har kommit långt i Sverige, nu är det dags att hjälpa Europa. 1 stängt polskt kolkraftverk är värt lika mycket som att 50 000 svenskar byter till elbil. För att vi ska rädda planeten och våran framtid måste vi se den större bilden och hjälpa de länder där utveckling spelar en större roll. Den kommande koldioxidskatten inom EU borde främja utvecklingen av mindre utvecklade EU-staters industri, kraftverk och återvinning i ändamålet av att bli klimatneutrala.  

Andra punkter och lagar som bör implementeras:

  • En hållbar plan för alla medlemsländer att gå mot en gemensam klimatneutral framtid

  • Förbjudandet av plast som inte går att återvinna

En svensk euro

Jag vill att Sverige söker om medlemskap i ERM2 för att koppla euron med vår krona. Det är till för att hålla kronan inom ett band runt en förbestämd kurs. Medlemskapet i ERM2 skulle inte bara ge Sverige möjligheten att i framtiden söka medlemskap om euron, men det skapar också ett bättre samarbete och företagsklimat mellan EU-länder och Sverige.

Euron som jag i framtiden vill att Sverige ska delta i ger stora bonusar. Förutom att Sverige upprätthåller Maastrichtavtalet som vi just nu går emot, får vi en stabilare ekonomi med en stabil växelkurs, bättre förutsättningar för företag att utöka sig till andra EU-länder, samt en positiv effekt för den individuella ekonomin då transaktionskostnaderna minskar för att växla till sig en annan valuta.

Samarbete mot brottslighet, terrorism, narkotikahandel och människohandel

Sverige är ofta den givande parten i internationella relationer. Men inom terrorism är det dags för Sverige att be om hjälp från våra EU-medlemmar. Sverige har högst antal döda av bomber per år inom EU och vi har på många sätt förlorat kontroll då vi inte har mött detta problem tidigare. Ett tätare samarbete mellan de europeiska länder mot brott, narkotikahandel, människohandel och terrorism är inte enbart ett sett för andra länder att bli säkrare men också oss. ​

Ett förslag är att utveckla Europol till en europeisk "FBI" som kan på ett mycket effektivare sett kontrollera och analysera händelser som sker tvärs gränser. 

 

Fler förslag som kan öka säkerheten och effektivitet i bekämpning av kriminalitet​:

  • Klassificera fler brott som EU-brott

  • Gemensam polisiär underrättelsetjänst

  • Ett europeiskt vittnesskyddsprogram

  • Stärkt kamp mot människohandeln

Hårdare press på medlemsländer som inte följer mänskliga rättigheter

Flera EU-länder​ har sviktat i det löfte de gav alla människor i sitt land men också EU. Att alltid verka för sin befolknings demokratiska och humanitära rättigheter är grundprincipen för EU. Om medlemsländer inte kan upprätthålla en sådan grundlig och enkelt ansvar måste de andra medlemsländerna ingripa. Som flera länder redan har ställt sig bakom, så vill jag att de länder som inte visar på förbättring eller ånger ska få höga böter, minskat bidrag samt i vissa situationer bli uteslutet från EU. EU ska fortsätta vara garanten i världen för liberala och demokratiska värderingar och det ska inte stoppas av antidemokratiska rörelser. 

Gemensam gränspolis

​Under de diverse flyktingvåger har flera länder inom schengenområdet inte uppehållit en tillräckligt bra standard för sin gränskontroll. Ändå om vi ge böter till de länder som inte sköter sina gränser måste alla EU länder se ansvaret i att deras gränser är också våra gränser. EU måste på sikt implementera en gemensam gränspolis för hela EU, så att vi kan säkra och försvara våra gränser. 

Ett delat ansvar på flyktingvågor

För att Europa ska möta de framtida flyktingkriserna på ett hållbart sätt måste varje land vara med och dela på ansvaret av att ta emot flyktingar. Det handlar inte bara om att varje land ska uppfylla sin demokratiska obligation och ta emot flyktingar samt möta dem med en humanitär syn, men också att flyktingvågorna inte centreras mot specifika länder. Exempel på detta är att flyktingar föredrar att fly till nordiska välfärdsstater istället för att stanna i exempelvis Polen. 

Min föreslagna lösning är att EU inför ett framtida kvotsystem som bestämmer hur många flyktingar varje land måste ta emot i förhållande till det lands exempelvis ekonomiska, politiska och demografiska situation.

Flyktingvågorna kommer inte minska i framtiden med de fortsatta konflikterna utomlands och klimat katastroferna. Det är först när EU står starkt tillsammans som vi har en chans att möta problemet.