Engagemang, ambition och risktagande bygger upp samhällen. Risken att utbilda sig och få stora studielån eller risken att gå bankrutt med sitt företag väger ofta inte ut vinsten. Jag föreslår därmed en bred skattereform som gynnar utbildning, företagande och entreprenörskap samt förbättra villkoren så att Sverige blir mer konkurrenskraftig med andra länder. 

Ett brett sänkt skattetryck skulle påverka ekonomin positivt, fler jobb skulle skapas, företag utvecklas och mer pengar spenderas av privatpersoner. 

 

Skattereformen inkluderar bland annat: 

  • Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt 

  • Sänkt bolagsskatt för företag med mindre än 1,5 miljoner i årlig inkomst 

  • Avskaffa bankskatten

  • Återställning av jobbskatteavdraget

  • Sänkt pensionärsskatt

  • Höjd jobbskatteavdrag för äldre som fortsätter att jobb

  • Högre miljöskatter

  • Investeringssparkonton blir skattefria upp till 100 000 kronor

  • Sänkt flyttskatt

  • Skattelättnader för de som kommer från lång tids arbetslöshet

 

En svensk euro

Jag vill se att Sverige söker om medlemskap i ERM2 för att koppla euron med vår krona. Det är till för att hålla kronan inom ett band runt en förbestämd kurs. Medlemskapet i ERM2 skulle inte bara ge Sverige möjligheten att i framtiden söka medlemskap om euron, men det skapar också ett bättre samarbete och företagsklimat mellan EU-länder och Sverige.

Euron som jag i framtiden vill att Sverige ska delta i ger stora bonusar. Förutom att Sverige upprätthåller Maastrichtavtalet som vi just nu går emot, får vi en stabilare ekonomi med en stabil växelkurs, bättre förutsättningar för företag att utöka sig till andra EU-länder, samt en positiv effekt för den individuella ekonomin då transaktionskostnaderna minskar för att växla till sig en annan valuta.

 

Bidragsberoende 

För att underlätta för de människor som kommer från en långvarig arbetslöshet och/eller sjukskrivningar anser jag att det är gynnsamt med skattelättnader. Skattelättnaden trappas långsamt ner över en 6 månadsperiod. Skattelättnaden har som mål att få fler unga och ny-invandrare att komma in på arbetsmarknaden istället för att leva på bidragssystemet.  

 

Lägre skatt för äldre

För att äldre ska förbli en resurs för samhället efter de kommer upp i pensionsåldern måste skatten sänkas för äldre. Jag föreslår en höjd jobbskatteavdrag samt en kraftigt reducerad pensionärsskatt. Sänkta skatter för äldre borde inte bara öka incitamentet att jobba vidare, men även innebära en bättre ekonomi för både samhället som de äldre. Det kan även förbättra den psykiska hälsan hos äldre av att de kan socialisera sig på arbetsplatsen och ha en meningsfull sysselsättning.

 

Sänkt bolagsskatt

Alla företag har någon gång varit ett småföretag, men dagens skattesystem drabbar småföretagare främst. För att företag ska växa och stanna i Sverige måste bolagsskatten sänkas. Det skulle innebära att mer pengar skulle investeras i företag, samt öka antalet företag som skapas och därmed skapa fler jobb. Även gör det så att småföretag kommer ut ur de första ekonomiskt svåra åren snabbare.

Ny brytpunkt för statlig inkomstskatt  

Den statliga inkomstskatten har som mål att minska ojämlikheterna i samhället, men med dagens löner är den statliga inkomstskattens brytpunkt för låg. För att göra det mer gynnande att jobba på sin karriär och jobba längre timmar måste den statliga inkomstskattens brytpunkt höjas.