Liberalism betyder frihet och därmed demokrati. Demokrati är dock en privilegierad rättighet som bara ett fåtal länder har, en rättighet som kan glömmas bort samt missbrukas. Mitt mål är att fler människor tar mer politiskt initiativ och ställningstagande i samhället, samt att Sverige stödjer demokratiseringen av andra länder.

 

Staten bör komma närmare folket

En ideologisk tanke jag har är att staten aldrig får stå över folket. För att den tanken ska förbli verklig i praktiken måste fler människor känna att de har en direkt påverkan på politiken och vardagen. Politiken som försiggås i kommuner måste bli lättare att påverka och kännas närmare till de som röstar. Därmed känns inte staten som något avlägset i samhället.

 

Vapenexport till diktaturer bör stoppas 

Sverige är en av de ledande länderna i världen inom vapenexport och vapentillverkning. Att vi säljer vapen till diktaturer borde redan vara olagligt av moraliska principer. Många av de vapen Sverige specialiserar sig inom är försäljning av sprängmedel, vilket i sig självt redan är ett etiskt problem. Av många olika grunder borde vapenexport från Sverige till diktaturer bli olagligt och upphöra så snabbt som möjligt.

Sveriges plikt att bidra till demokratisering 

Sverige har som plikt att hjälpa de länder och människor i nöd som inte har samma lyx av att leva i en fungerande rik demokrati. För att fler länder ska kunna ha en framtid med lika rättigheter, trygghet och demokrati måste Sveriges utrikes bistånd öka. Jag vill se att pengar ska gå specifikt till fredsbevarande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande ändamål, för att i slutändan ge de länderna mänskliga rättigheter och demokrati.  

Sänkt politikerlöner

Att vara politiker har inte som syfta att tjäna pengar, det är att representera de människor som valde dig. Att politiker har några av de högsta lönerna i samhället och har makten att ändra dem, ökar inte bara misstron mot politiker men höjer även risken för korruption. Jag vill att politikers löner sänks av rena demokratiska och ideella principer, samt att samma mängd pengar återinvesteras i partierna för att få fler att engagera sig i politiken.