Sin första bostad är tecknet för självständighet och frihet. Det är ofta det första steget in i vuxenlivet för många unga, men idag är möjligheterna för att köpa och hyra en bostad för få. Det saknas bostäder och de bostäder som finns är för dyra eller för avlägsna från resten av samhället. Konkurrensen mellan företag måste höjas och byggreglerna måste bli förenklade. Det räcker inte med bara ett partis åsikt och röst, alla partier måste samarbeta tillsammans för att få den bästa lösningen så att fler får någonstans att bo så snabbt som möjligt.

 

Snabbare och friare byggprocess

En liten marknadskonkurrens är bara en del av problemet till höga bostadspriser. Det största problemet ligger i bygg- och planeringsprocessen. Det bör ske fler regelförenklingar, färre överklaganden och ett slopat detaljplanekrav, sådan att byggprocessen blir snabbare och billigare.

 

Ett bättre bostadssparande 

Ofta sparar familjer pengar till sina barns första bostad, vilket ska täcka den framtida studentens kontantinsats för bostadslånet. För att fler studenter ska uppfylla lånekraven vill jag se införandet av ett bättre och mer skattegynnat bostadssparande.

 

Bredare byggfrihet för privatpersoner

Att bygga sin egen bostad är en frihet som gynnar alla. Det ger fler jobb, fler boenden och ger privatpersonen sitt ideala hem. Att privatpersoner måste följa byggregler på nästan samma nivå som en byggfirma är inte logiskt. Jag vill se att reglerna för privatpersoner ska bli friare, samt ge medborgare med normala inkomster möjligheten för att bygga sin egen bostad genom startlån, bosparande och förändrade regler för tomträtter.

 

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Generationsskifte är en viktig process på bostadsmarknaden. Äldre flyttar till mindre bostäder och nyblivna föräldrar flyttar till villor. Flyttskatten och extra räntor hindrar bara rörligheten. För att det ska bli lättare att kunna byta sin bostad vill jag att flyttskatten och uppskovet efter försäljning av bostad tas bort och även ge möjligheten att skjuta fram uppskovsräntan. 

 

Ägarlägenheter och simplare uthyrning

Att hyra ut sin bostad är ett bra sätt att minska utgifter och kanske tjäna pengar medans man är bortrest eller jobbar i annan region. Det ger speciellt fler studenter och unga någonstans att bo under tiden de letar efter en egen bostad. För att det ska bli lättare att hyra ut sin bostad föreslår jag regelförenklingar och process förenklingar sådan att man kan lättare bilda ett kontrakt mellan de två parterna. 

 

Jag har även förslag på att man kan bilda ägarlägenheter av hyresrätter. Det kommer ske genom att hyresgästen bildar ett kontrakt med hyresvärden där den enskilda bostaden blir en ägarlägenhet under en viss tid.