Sverige är i toppen av länder med högst arbetslöshet i Europa. Antalet jobb är för få och kraven för att få ett jobb är rekordhöga. För att en skillnad ska ske måste regeringen sänka skattetrycket för såväl  arbetslösa som företag och förse samhället med fler jobb. 

Samhället måste också bli mer företagsvänligt för nystartade företag. Tröskeln för att skapa ett företag i dagens samhälle är alldeles för hög, förkunskaperna som krävs är för höga, lagarna är för invecklade och det är alldeles för riskabelt att anställa.

Sänkt bolagsskatt

Alla företag har någon gång varit ett småföretag, men dagens skattesystem drabbar småföretagare främst. För att företag ska skapas, växa och stanna i Sverige måste bolagsskatten sänkas proportionerligt till hur litet företaget är till en viss gräns. Det skulle innebära att mer pengar skulle investeras i mindre företag, samt öka antalet företag som skapas och därmed skapa fler jobb. Det gör så att småföretag kommer ut ur de första ekonomiskt svåra åren snabbare.

Förenkla företagande

För att förenkla processen att skapa och driva företag måste det ske regelförenklingar och underlättningar:  

  1. Det måste underlättas att skapa/utöka företag på nordisk och europeisk nivå. 

  2. Förenkla uppgift utlämningar till myndigheter sådan att man bara behöver lämna ut dem 1 gång. 

  3. Ägarskiften och generationsväxlingar måste bli lättare och simplare att göra. 

  4. Reformera reglerna kring personaloptioner för att företag ska behålla personal, samt att längre karriärer i företag ska belönas

  5. Under corona tiderna har digitalisering visat sig vara ett positivt verktyg för företag. Jag vill se en fortsatt modernisering på arbetsmarknaden genom t.ex digitalisering för att öka -produktivitet, förbättrad arbetsmiljö och villkor för de anställda.

Dags att modernisera LAS

Kunskap bör sättas framför antalet arbetsår man har jobbat på en arbetsplats . Dagens läge är att företag hindras av lagarna om anställningsskydd (LAS). Lagar som från en början skapades för att skydda de anställda har lätt till att färre anställs, högre anställningskrav och gör det allt svårare att byta jobb. 

 

För att lösa problemet måste LAS reformeras till en modernare lag. Det måste ske fler undantag för denna regel, och mindre företag måste få bredare möjligheter att undgå begränsningarna, så att de kan ta större chanser på personer utan längre arbetslivs- erfarenheter.  

Bidragsberoende 

För att underlätta för de människor som kommer från en långvarig arbetslöshet och/eller sjukskrivningar anser jag att det är gynnsamt med skattelättnader. Skattelättnaden trappas långsamt ner över en 6 månadsperiod. Skattelättnaden har som mål att få fler unga och ny-invandrare att komma in på arbetsmarknaden istället för att leva på bidragssystemet.  

 

Inför inträdesjobb

Ett inträdesjobb är ett effektivt medel i form av anställning för att anställa människor som av olika skäl inte har tagit en gymnasieexam. Det är ett sätt att få arbetslösa i arbete istället för att bli bidragsberoende samtidigt som de lär sig yrket och kan vidareutbilda sig efter det, samt få värdefull arbetslivserfarenhet som de kan ta tillvara inför att söka andra arbeten.

Det gör det samtidigt billigare för företag att satsa på en tidigare oerfaren person.

 

Nordisk arbetssamarbete
För att utöka det nordiska samarbetet och öka jobbmöjligheterna vill jag förenkla det för nordiska medborgare att hitta jobb i andra nordiska länder. Vilket nordiskt land du kommer ifrån ska inte påverka vilket nordiskt land du vill jobba i, bara ditt engagemang och din kunskap.  

Jag vill även sänka pendlings kostnaderna mellan de nordiska länder, speciellt Öresunds området.

 

Sänkt skatt för äldre

Med att medelåldern och hälsan bland äldre som blir 65 blir bättre och bättre stannar fler kvar på arbetsmarknaden. Det är väldigt positivt för ekonomin, men jag vill se fler äldre på arbetsmarknaden så att deras pension och ekonomi när de slutar blir bättre. En sänkt skatt för äldre och en högre jobbskatteavdrag ger en positiv effekt för företag och äldre i samhället.   

Bilden jag har valt för att representera företagande och arbete är på utsidan en helt vanlig mack och tankstation. I min hemby kallade vi den för Furumacken och han som äger den heter Kjell. Han hade en dröm att någon dag äga den bästa macken i Sverige. Han kanske inte gjorde det i ögonen av Sverige, men han hade en dröm och för invånarna av Furulund skulle byn inte vara den lik utan hans företag och passion. Småföretagen är det som formar omgivningen i samhällen. Kjells dröm blev den viktigaste samlingspunkten för furu-borna.