Gotland

Mina huvudfrågor i valet 2022

Det finns såklart mycket man vill prioritera, men dessa frågor tror jag är viktigast för att Gotland ska kunna fortsätta växa och för att alla gutar ska kunna få samma möjligheter på landsbygden och de mindre orterna som i Visby.

Fler bostäder genast!

Bostadsmarknaden

Gotland är notoriskt känd för att ha bland de högsta bostadsbristerna i Sverige. Från landsbygden till Visbys murar har människor svårt att hitta någonstans att bo. Med att antalet studenter ökar i Visby och att Gotland är en av dem mest attraktiva turism platserna i Sverige, så måste utbudet av bostäder öka. Om antalet bostäder förblir det som de är idag, så kommer turismen stagnera, samt studenter flytta vilket skulle innebära att Gotland går miste om unga kompetensrika personer. 

Gotland behöver fler hyresbostäder och studentbostäder, så att de som vill komma hit på semester har någonstans att bo, men också för att vi ska kunna behålla våra studenter och göra Visby till en riktigt studentstad 

En ihopkopplad ö

Järnväg och kollektivtrafik

Gotland är en stor ö med få invånare. Det har inte enbart påverkat jobbmöjligheterna, men också hur och var vi bor. Med att fler söker sig till städer som Visby där jobbmöjligheterna är fler och kvalitén på skola är bättre, så kommer de mindre orterna långsamt dö ut. En tågresa mellan Klinte och Hemse kan ta 12 min, vilket skulle innebära att högstadieelever mellan de 2 orterna har en framtida möjlighet att gå på samma skola, vilket skulle leda till att eleverna får fler och kvalificerade lärare inom sina ämnen. Även näringslivet mår bättre om ön blir mer sammanhållen.

Om en järnväg implementeras mellan de olika orterna, så är nödvändigheten av att flytta till Visby mindre vilket innebär att vi behåller våra unika mindre samhällen på ön.

En skola som ger lika möjligheter

Högre kvalité på landsbygdens skolor

Skillnaden i betyg mellan Gotlands ort- och landsbygdsskolor och Visbys skolor är alldeles för hög. I 2019 gick 61% av Klinteskolans högstadieelever ut med godkänt betyg i alla ämnen, jämfört med Visbys Guteskola respektive Atheneskola på 89%. Upphovet till den stora skillnaden beror främst på att antalet kvalificerade lärare i de mindre orterna är långt färre, vilket hindrar elever från att kunna få lika bra undervisning. En annan orsak är att skolorna är mindre vilket motverkar en lika bra resursoptimeringen som de större skolorna, som i sin tur leder till sämre kvalité och lägre löner för lärare. Av att skolorna ligger så isolerade och åtskilt från resten av öns städer och orter, så blir det också svårt att motivera till varför en lärare vill flytta och jobba på dem skolorna. 

Lösningen för att uppnå en bättre skolkvalité är att skapa ett bättre skolsamarbete mellan skolorna, så att resursoptimering blir bättre och binda samman ön med hjälp av exempelvis järnväg. Det kommer leda till att lönerna som är möjliga att ge ut blir högre och skolorna blir mer attraktiva att jobba i. Samtidigt som orterna inte blir lika isolerade som de är idag. 

Gotland: Hemmet för entreprenören

Stödjandet av näringslivet

Gotlands ekonomi bygger primärt på näringslivet och turismen och det bör kommunen fortsatt primera. Gotland ska vara en plats där alla med en dröm eller ny idé ska kunna förverkliga den, en ö där ny innovation och vision tar platsen för samhällsutvecklingen. Det skapar sanmhellskvalité, jobb och unikhet och det vill jag fortsatt stödjas av politiker.   

En inkluderande gemenskap

Integration av de utsatta

Integration på Gotland är inte enbart i formen av att få de som är nya till landet att komma in i samhället, utan det är också fokuset av att nå ut och försöka integrera de utsatta. Det kan vara från perspektivet av de småorter som långsamt dör ut till följd av urbaniseringen, eller på individuell nivå av de ungdomar och vuxna som har hamnat utanför arbetsmarknaden och samhället.

Oavsett vad situationen än är tror jag Gotland kan bli en plats där samhällsgemenskapen står i centrum för samhällsbilden och utvecklingen.